Vinkel- eller L-formade diskbänkar eller bänkskivor i rostfritt stål och hur man kan utforma dem

Stacks Image p352_n16
Stacks Image p352_n43
Stacks Image p352_n45
Stacks Image p352_n3

Vinkel- eller L-formade diskbänkar eller bänkskivor i rostfritt stål och hur man kan utforma dem

Måttbeställd rostfri vinkelbänk eller L-formad diskbänk

Rostfria L- eller vinkelbänkar är snygga och inte alls ovanliga. Det är alltid intressanta projekt som kräver lite extra tankemöda. Det är ganska mycket att ta hänsyn till när man planerar för en rostfri bänkskiva eller diskbänk i vinkel. Det bästa är om vi kommer in tidigt i köksplaneringen så vi kan se vad som är möjligt. Eventuell måste skåpen sättas i lite annorlunda ordning. Vissa typer av vinkelbänkar kräver även att man måste komma åt hörnet underifrån vilket kan påverka placering av skarven.
Stor vinkelbänk från Neonela Design.

En vinkelbänk som är 2,5 x 3,4 meter.

En måttbeställd rostfri L-bänk får ofta en stor användbar arbetsyta som gör att man kan bygga in många praktiska funktioner i ytan.
Rostfri L-bänk med många inbyggda funktioner.
En rostfri vinkelbänk med, förutom disklåda och urtag för häll, pumpar för diskmedel och tvål, dispenser för hushållspapper, infälld sten för varma kärl och rostfritt stänkskydd med redskapsskenor.

Fyra sätt att göra en vinkelbänk

Det finns i huvudsak fyra metoder att göra en bänk i vinkel.
- Svetsa hörnet
- Skarva med speciella beslag (kexning)
- Lägga två bänkar intill varandra
- Skarva med annat material
Alla metoder finns beskrivna nedan.

Det bästa är att svetsa fogen i en rostfri vinkelbänk

Att svetsa fogen blir mycket snyggt och praktiskt. Efter att de bägge delarna svetsats ihop borstas varje del av skarven i respektive riktning. Skarven syns mest genom att borstningen byter riktning. Det blir en absolut helt tät skarv.
Svetsad fog på en rostfri bänkskiva.
Undersidan av en svetsad fog på en rostfri bänkskiva.

Svetsad fog på en vinkelbänk. Lägg märke till att slipningen och borstningen i skarven görs i varje dels respektive riktning.

Svetsad fog på en vinkelbänk i rostfritt stål från Neonela Design.
Svetsad fog på en vinkelbänk i rostfritt stål från Neonela Design.
"Kan ni inte svetsa ihop bänken i köket?". Vi får då och då den frågan när kunden inser att bänken inte går att få in i köket. Nej, det går tyvärr inte.

Maximala mått för en rostfri vinkelbänk

Rostfri vinkelbänk emballage.
En L-formad bänkskiva blir större och lite mer otymplig att hantera än en rak bänkskiva. Det gör att det finns maximala mått för en svetsad vinkelbänk.

Den kortaste delen får inte vara längre än 2400 mm mätt i bakkant. I transportbilen kommer bänken med emballage att stå på högkant med den längsta delen mot golvet och den kortaste delen uppåt mot bilens tak. Det är följaktligen bilarnas inre höjd som begränsar bänkens mått.

Även om diskbänken går att bygga och den går in i bilen är en sådan bänk svår att lasta av och bära in i köket.
Rostfri vinkelbänk emballage.
Ibland är det bäst att en extra stor vinkelbänk skickas till en flyttfirma som är specialiserad stora saker som exempelvis flyglar och låta dem sköta den sista delen av transporten. Vi gör det då och då när det är stora otympliga bänkar i innerstäder. Tyvärr nekar många företag att göra det då det kan var oklart vem som är ansvarig om kunden senare upptäcker en transportskada.

Observera att det bara ingår transport till trottoarkant i priset på bänken. Kostnad för inbärning och mer avancerad transport tillkommer.

Svetsade diskbänkar i L-form kan ha droppkant

Svetsade bänkar kan ha droppkanter till skillnad mot kexade som bara kan ha raka kanter. Däremot kan både svetsade och kexade vinkelbänkar förses med uppvikta kanter. Kunskapsbanken: De tre vanligaste kanterna på en rostfri diskbänk.

Kexa en rostfri bänkskiva om den inte går in i köket

Det finns en metod att foga en vinkelbänk som blir nästan, men bara nästan, lika bra som en svetsad fog. Det kallas kexning efter de kexliknande skivorna som används för montering.
Genom att kexa bänkskivan blir den betydligt enklare att få in i köket.

Vinkelbänkens bägge delar tillverkas på samma sätt som för den svetsade bänken men utan att svetsa ihop dem. Bänken kommer i två eller flera delar beroende på antal vinklar. I bägge delarnas spånskivor är det fräst smala spår där man sätter in kexen. Kexen gör att bänkarna kommer rätt i höjd. När de är i rätt höjd lägger man de två delarna absolut rätt i sida och drar ihop delarna med speciella beslag innan bänkskivorna skruvas fast i bänkskåpen. Beslagen sätts i urfräsningar på undersidan så det är viktigt att skarven sätts där man kommer åt undersidan genom skåpen.

Det är en betydligt bättre metod än att plugga. En plugg måste sitta absolut korrekt i bägge riktningarna. Ett kex behöver bara sitta korrekt i höjdled och är därför enklare att förbereda bänkskivan för samt gör det även lättare vid montering.
Kexen monterade i den ena bänkskivan.

Kexen som håller bänkskivorna i samma höjd.

Beslagen som drar ihop bänkskivorna.

Beslaget som man drar ihop bänkskivorna med.

Var vi lägger skarven skiljer om vi låter svetsa eller kexa vinkelbänken

Skarven blir nästa lika snygg som en svetsad skarv men är inte så absolut tät som en svetsad fog. Därför lägger vi eventuellt skarven på ett annat ställe än om vi låtit svetsa fogen.
Placering av svetsad fog i en vinkelbänk.

På en vinkelbänk som svetsas ihop läggs fogen normalt, men inte alltid, diagonalt.

Placering av kexad fog i en vinkelbänk.

På en rostfri diskbänk som kexas ihop läggs fogen normalt tvärs.

Vi gör aldrig kexningar intill hällar eller disklådor. När man drar ihop delarna kan man eventuellt lägga en tunn sträng silikon för att täta spånskivorna.
En rostfri vinkelbänk som är kexad i hörnet.

En tre år gammal rostfri diskbänk med en kexad fog. Eftersom skarven var kort på grund av urtaget i hörnet kunde vi lägga fogen diagonalt.

Rostfria bänkskivor med fler än en vinkel

Om bänkskivan skall ha mer än en vinkel är kexning nästa det enda alternativet. Bänkar med kexningar kan ha mer än ett hörn. Den bänk som leder ”hörnligan” hittills har tre vinklar.
Rostfri diskbänk med tre vinklar.
Kexad rostfri bänkskiva.

Bänkskiva som slingrar sig runt väggarna i köket och in i vardagsrummet. Kundreferens 88.

Kexning är billigare än svetsning men …

Kexade vinkelbänkar är 10 till 15 % billigare än motsvarande svetsade då de är både lite enklare att producera och lite billigare att frakta. Trots det rekommenderar vi inte att välja kexning av prisskäl utan endast då det inte finns något annat alternativ.

Lägga ihop två bänkar i hörnet är en enkel lösning

Att lägga två rostfria diskbänkar med raka kanter mot varandra är en mycket enkel och kostnadseffektiv metod. Nackdelen är att det bildas en skarv p.g.a. bockningens radie. Man kan fylla skarven med grå silikon för att inte smuts skall samlas där. Metoden fungerar även utmärkt med en uppvikt bakkant. Ibland gör vi ursparingar i spånskivan och hål för bultar i de bägge bänkskivornas kanter för att säkra att bänkskivorna ligger tätt ihop.
Två rostfria bänkskivor som ligger i vinkel.

Två bänkar som ligger i ihop i hörnet. Den till höger är en Purus Basic med en uppvikt kant på bakkanten. Den till vänster är en Purus Original med motsvarande uppvikta kant på gaveln.

Att skarva med en granitskiva förbättrar dessutom funktionen

Går inte bänken in i köket kan du passa på att göra bänkens funktion ytterligare lite bättre samtidigt som du kan få in bänken i köket. Beställ två raka bänkar och lägga en förslagsvis 40–50 cm bred granitskiva mellan bänkarna. På en 40 cm bred sten får en långpanna plats på längden. Är granitskivan 50 bred bred får långpannan plats på tvären vilket lämnar plats för annat.

Granitdelen är riktigt bra för att ställa heta stekpannor eller plåtar på. Inte nog med att det är mycket enkel och ekonomisk metod för att göra en vinkelbänk, det blir dessutom mer praktiskt.

En granitskiva på kortändan av en del kan också göra så att bänken går in. Granitskivan och de rostfria bänkskivorna skall vara lika tjocka och ha samma djup. Flest färger på granit och ofta bäst pris är det för 30 och ibland 40 mm tjocka skivor.
Olika sätt att skarva en rostfri bänkskiva med en granitskiva.

Stenen kan placeras på flera sätt beroende på hur korta delarna måste bli.

Mät vinkeln i hörnet mycket noga

Förutsättningen för att man skall kunna lägga en vinkelbänk på plats är att bänkarna står exakt som på ritningen. Innan bänken läggs på plats måste man ta kontrollmått. Skulle bänkarnas placering skilja aldrig så lite mot ritningen är det bara att justera. En enstaka grads fel vinkel kommer att märkas även på ganska korta bänkar. På längre bänkar, som exempelvis en 2 meter lång bänk, gör ett fel på en tiondels grad att bänkens framkant kommer att ligga 3,5 mm fel i förhållande till underskåpet vid gaveln. Det kommer att synas eller i alla fall kännas när man drar handen utmed kanten. Det gäller naturligtvis alla vinkelbänkar men när det gäller kexade bänkar blir montaget nästan omöjligt om bänkarna står det minsta fel.

Det finns inte så exakta vinkelhakar för hemmabruk att det går att mäta med den noggrannhet som krävs. Istället kommer vi be dig ta speciella kontrollmått så vi kan räkna ut om vinkeln är korrekt.
Kunskapsbanken: Mäta upp utrymmet för en L-formad bänkskiva.

Anpassa en vinkelbänk till en vinkel som inte är 90 grader

Inga som helst problem att anpassa en vinkelbänk till andra vinklar än 90 grader. Det är inte alls ovanligt att vi gör det. Både svetsade och kexade rostfria bänkar i vissa serier går att tillverka med andra vinklar än 90 grader. Du behöver inte mäta upp vinkeln exakt till en början. Vi kommer hjälpa dig genom att beskriva vilka mått du skall ta för att vi skall kunna beräkna vinkeln korrekt.

Annorlunda former på en vinkelbänk

Svetsade vinkelbänkar går att göra i flera former, inte bara en vinkel. En bänk vi levererat till Tyskland hade formen av ett F och dessutom var några av hörnen fasade.

Det går även att få innerhörnet avrundat med exempelvis en 250 mm radie. Vi måste låta svetsa på en speciell kant då man naturligtvis inte kan vika ner plåten för att forma en rundad kant. Du kan själv välja radie. Detta kostar en del extra men det blir unikt och snyggt. Går endast att göra i kombination med en rak kant. Ett exempel på en sådan bänk finns på bild högre upp på sidan.

Ge oss din idé så kan vi se om den är genomförbar med eller utan några ändringar.