Bra att veta om former på en rostfri bänkskiva eller diskbänk

Vilka former du kan välja på en rostfri diskbänk och vilka möjligheter det finns att skarva en rostfri bänkskiva.

Grundläggande former på rostfria diskbänkar

Grundläggande former på rostfria diskbänkar

En rostfri måttanpassad diskbänk eller bänkskiva kan inte bara beställas i valfria mått. Den kan även ha olika former. Vi erbjuder bänkar i tre grundformer som i sin tur finns i olika varianter. Dessutom finns det en fri form. Vilka serier du kan få i vilka former och specialmått ser du på sidan Sortiments- och köpguide där du hittar länkar till alla serier. Du kan även se eller ladda ner en översikt i PDF-format där du kan jämföra vilka möjligheter olika serier erbjuder.

Rak rostfri diskbänk eller bänkskiva

Raka rektangulära bänkar är den absolut vanligaste formen på en rostfri diskbänk eller bänkskiva. Den går att få i alla serier men med lite olika möjligheter att välja mått. Diskbänkar i Kategori-B kan anpassas om ett eller flera hörn inte är 90 grader eller om det behöver göras ett urtag i kanten.

Rostfri diskbänk eller bänkskiva för en köksö.

Bänkskivor eller diskbänkar i rostfritt stål för köksöar är extra djupa bänkskivor som har likadan kant runt om. Går att göra i många av serierna. Vilka storlekar som är möjliga beror på serie. Går även att göra med överhäng. Överhänget måste stödjas av konsoler som i vissa fall går att dölja. Undersidan på överhänget kan i Kategori-B bänkskivor täckas av en plåt.

L-formad eller vinkelbänk i rostfritt stål

En vinkel eller L-formad rostfri diskbänk eller bänkskiva går att göra i i Kategori-B diskbänkar och i kompakta stålskivor i Kategori-C. Metoderna för att foga bänkskivorna skiljer mellan serierna samt även vilka mått som är möjliga.

Rostfria bänkskivor eller diskbänkar i fri form

Fri form på en rostfri diskbänk eller bänkskiva kan betyda många olika saker. Det vanligaste är att sidorna inte är parallella och hörn som inte är räta. Det kan även innebära rundade, avklippta hörn eller avancerade urtag. Skicka oss en skiss så kan vi se om bänken går att göra. Vi ger dig om möjligt även en preliminär uppskattning av priset.

Anpassa en rostfri diskbänk till hörn som inte är 90 grader

Anpassa en rostfri diskbänk till hörn som inte är 90 grader

Även om en rostfri diskbänk normalt har parallella sidor och räta hörn kan formen behöva anpassas beroende på kökets form. Det är inte ovanligt att hörn i utrymmen där den rostfria köksbänken ska passas in avviker från 90 grader. Oftast är det enklare att anpassa bänkskivan istället för att göra om köket.

Anpassningen går enkelt att göra på alla rostfria bänkskivor i Kategori-B. Kostar normalt inget extra. I Kategori-C går både den 4 och 6 mm tunna bänkskivan att få med hörnen anpassade till valfria vinklar.

Några tips för hur du kan mäta får du i Bra att veta: Måttagning.

Rostfria bänkskivor för köksöar

Rostfria bänkskivor för köksöar

När vi designar en rostfri bänkskiva för en köksö ser vi till att kanten är lika runt om. Dessutom tar vi hänsyn till överhänget på alla sidor. En bänkskiva för en köksö med en enda rad bänkskåp går att göra i alla serier. Om du har två motstående rader bänkskåp måste du välja en extra djup bänkskiva i Kategori-B eller någon av serierna i kompakt stål i Kategori-C.

Det går att göra extra djupa överhäng för att man ska kunna sitta där. Överhänget måste alltid stödjas med konsoler oavsett serie. Konsoler går att göra på många sätt, både dolda och synliga. I vissa serier kan vi även låta limma fast en stålskiva på undersidan av överhänget för att du slippa känna spånskivan.

När vi designar kombinationer av en diskbänk och en bänkskiva på en köksö kan vi behöva ta hänsyn till i vilken riktning ytan på rostfria skivan på köksön borstas. Om det behövs beror på hur ljuset faller. Köket i Kundreferens 103 har ljus från två håll och därför anpassades borstningen på köksön. Det är köksöns och den rostfria plåtens storlek som avgör om det är möjligt.
Stacks Image 534
Köksö med överhäng - Kundreferens 40
Stacks Image 538
Köksö där riktningen på borstningen anpassades till diskbänken - Kundreferens 103

Vinkel- eller L-bänk i rostfritt stål

Vinkel- eller L-bänk i rostfritt stål

L- eller vinkelbänkar i rostfritt stål är praktiska, snygga och inte alls ovanliga. Det är ganska mycket att ta hänsyn till när man planerar för en rostfri bänkskiva eller diskbänk i vinkel. Det bästa är om vi kommer in tidigt i köksplaneringen så vi kan se vad som är möjligt att göra. Eventuellt måste skåpen sättas i lite annorlunda ordning. Vissa typer av skarvade vinkelbänkar kräver att man måste komma åt hörnet underifrån vilket kan påverka placering av både skåp och skarv. En måttbeställd rostfri L-bänk får ofta en stor användbar arbetsyta som gör att man kan bygga in många praktiska funktioner i ytan.
Stacks Image 1186
En 2,5 x 3,4 meter stor vinkelbänk med uppvikt bakkant.
Stacks Image 1188
En rostfri vinkelbänk med, massor av funktioner - Kundreferens 99

Maximala mått för en rostfri vinkelbänk

Stacks Image 1194
"Kan ni inte svetsa ihop bänken i köket?". Vi får då och då den frågan när kunden inser att bänken inte går att få in i köket. Nej, tyvärr det går inte att svetsa ihop bänken på plats.

En L-formad bänkskiva blir större och mer otymplig att hantera än en rak bänkskiva. Det gör att det finns maximala mått för en svetsad vinkelbänk.

Den kortaste delen får normalt inte vara längre än 2400 mm mätt i bakkant. I transportbilen kommer bänken med emballage att stå på högkant med den längsta delen mot golvet och den kortaste delen uppåt mot bilens tak. Det är följaktligen lastbilarnas inre höjd som begränsar bänkens mått.

Även om diskbänken går att bygga och den går in i bilen är en sådan bänk svår att lasta av och bära in i köket. Det går att lösa genom att skarva bänken på något av de sätt som beskrivs i avsnittet "Hur skarvar man en rostfri diskbänk eller bänkskiva?" längre ner på denna sida.

Ibland är det bäst att en extra stor vinkelbänk skickas till en flyttfirma som är specialiserad på stora saker som exempelvis flyglar och låta dem sköta den sista delen av transporten. Vi gör det då och då när det är stora otympliga bänkar i innerstäder. Tyvärr nekar många företag att göra det då det kan var oklart vem som är ansvarig om kunden senare upptäcker en transportskada. Observera att det bara ingår transport till trottoarkant i priset på bänken. Kostnad för inbärning och mer avancerad transport tillkommer.

Svetsade diskbänkar i L-form kan ha droppkant

Svetsade vinkelbänkar kan ha droppkanter till skillnad mot de bänkar som skarvas med kex (se nedan) som bara kan ha raka kanter. Däremot kan både svetsade och kexade vinkelbänkar förses med uppvikta kanter.

Mät vinkeln i hörnet mycket noga

Förutsättningen för att man ska kunna montera en vinkelbänk är att bänkskåpen står exakt som på ritningen. Innan bänken läggs på plats måste du ta kontrollmått. Skulle bänkarnas placering skilja aldrig så lite mot ritningen är det bara att justera. En enstaka grads fel vinkel kommer att märkas även på ganska korta bänkar. På längre bänkar, som exempelvis en 2 meter lång bänk, gör ett fel på en tiondels grad att bänkens framkant kommer att ligga 3,5 mm fel i förhållande till underskåpet vid gaveln. Det kommer att synas, eller i alla fall kännas, när man drar handen utmed kanten. När det gäller kexade bänkar blir de nästa omöjliga att montera om bänkskåpen står det minsta fel.

Det finns inte så exakta vinkelhakar för hemmabruk att det går att mäta med den noggrannhet som krävs. Istället kommer vi att be dig ta speciella kontrollmått så vi kan räkna ut om vinkeln är korrekt. Läs mer om att mäta och kontrollera vinklar i Bra att veta: Måttagning.

Anpassa en vinkelbänk till en vinkel som inte är 90 grader

Det är inga som helst problem att anpassa en vinkelbänk till andra vinklar än 90 grader. Det är inte alls ovanligt att vi gör det. Både svetsade och kexade rostfria bänkar i vissa serier går att tillverka med andra vinklar än 90 grader. Du behöver inte mäta upp vinkeln exakt till en början. Efter du beställt bänken kommer vi att beskriva vilka mått du ska ta för att vi ska kunna göra en slutlig beräkning och korrigering av vinkeln.

Rostfria bänkskivor med mer än en vinkel

Stacks Image 1196
Stacks Image 1142
Bänkskiva som slingrar sig runt väggarna i köket och in i vardagsrummet. Ganska många av vinklarna inte är räta och inte alla sidor på bänken är parallella. Kundreferens 88.

Rostfria bänkskivor i fri form

Rostfria bänkskivor i fri form

Rostfria bänkskivor i 4 eller 6 mm kompakt stål går att forma hur som helst bara yttermåtten håller sig inom storleken av plåten. Även svetsade och underlimmade diskbänkar går att göra i många former. Ge oss din idé så kan vi se om den är genomförbar med eller utan några ändringar. Några exempel på diskbänkar i rostfritt stål med lite annorlunda former vi designat, konstruerat, låtit tillverka och sålt.
Stacks Image 1331
Avrundat innerhörn med 250 mm radie på en rostfri vinkelbänk.
Stacks Image 1333
Rostfri diskbänk med 120 graders vinkel.
Stacks Image 1335
Rostfri diskbänk i form av ett F samt med avfasade hörn.
Stacks Image 1337
Stor rostfri L-formad diskbänk med extra djup vid urtaget för hällen.

Skarva en rostfri diskbänk eller bänkskiva

Skarva en rostfri diskbänk eller bänkskiva

Skarvning av diskbänkar är absolut vanligast när det gäller vinkelbänkar även om raka köksbänkar över 4 meter normalt också måste skarvas. Förutom plåtens storlek är det möjligheten att få in den i köket eller transportbilen som avgör om bänken måste skarvas. Det finns i huvudsak fyra metoder att skarva en rostfri bänkskiva:

• Svetsa skarven
• Skarva med speciella beslag (kexning)
• Lägga två bänkar intill varandra
• Skarva med annat material

Svetsning är det bästa sättet att skarva en rostfri diskbänk

Att svetsa fogen blir mycket snyggt och praktiskt. Det blir en absolut helt tät skarv. Efter att de bägge delarna svetsats ihop borstas varje del av skarven i respektive riktning eller tvärs över skarven. På en vinkelbänk syns skarven mest genom att borstningen byter riktning. På en rak bänk blir inte skarven helt osynlig i visst ljus. Det kan man behöva ta hänsyn till om skarven är framför ett fönster.
Stacks Image 507
Stacks Image 510
Ovan- och undersidan på en svetsad rostfri vinkelbänk.
På en vinkelbänk som svetsas ihop läggs fogen normalt, men inte alltid, diagonalt. När vi låter skarva en rostfri bänkskiva på längden försöker vi placera fogen vid disklådan eller i andra hand vid ett eventuellt urtag för en häll för att få skarven så kort som möjligt.
Stacks Image 564
Stacks Image 557

Att skarva en rostfri bänkskiva med kex

Det finns en metod att foga en rostfri diskbänk som blir nästan, men bara nästan, lika bra som en svetsad fog. Det kallas "kexning" efter de kexliknande skivorna som används för montering. Genom att kexa bänkskivan blir den betydligt enklare att få in i köket eller transportbilen.

De bägge delar tillverkas på samma sätt som för en bänkskiva som ska svetsas i hörnet men delarna svetsas inte ihop. Bänken kommer i två eller flera delar beroende på antal vinklar. I de bägge delarnas spånskivor är det fräst smala spår där man sätter in kexliknande skivor. Kexen gör att bänkarna kommer rätt i höjd. När de är i rätt höjd lägger man de två delarna absolut rätt i sida och drar ihop delarna med speciella beslag innan bänkskivorna skruvas fast i bänkskåpen. Då beslagen sätts i urfräsningar på undersidan är det är viktigt att skarven sätts där man kommer åt undersidan genom eller mellan skåpen. Det är stålplattorna som ska mötas tätt och därför finns det ett litet mellanrum mellan spånskivorna när allt är klart.

Det är en betydligt bättre metod än att plugga. En plugg måste sitta absolut korrekt i bägge riktningarna. Ett kex behöver bara sitta korrekt i höjdled. Det gör att förberedelse och montering av bänkskivan förenklas. Tyvärr har vi sett hantverkare som misslyckats med en kexad fog. Men monteringen är inte alls svår om man är noggrann.
Stacks Image 1209
Stacks Image 1211
Kexen som håller bänkskivorna i samma höjd och beslaget som man drar ihop bänkskivorna med.
Stacks Image 1220
Skarven blir nästa lika snygg som en svetsad skarv men är inte så absolut tät som en svetsad fog. Därför lägger vi eventuellt skarven på ett annat ställe än om vi låtit svetsa fogen. Vi gör aldrig kexningar intill hällar eller disklådor. I en vinkel läggs den normalt på tvären då det blir en kortare skarv.
Stacks Image 1226
En rostfri diskbänk bänk med en kexad fog som var tre år gammal när bilden togs. Eftersom skarven var kort på grund av urtaget i hörnet kunde vi lägga fogen diagonalt.

Kexning är billigare än svetsning men …

Kexade vinkelbänkar är 10 till 15 % billigare än motsvarande svetsade då de är både lite enklare att producera och något billigare att frakta. Trots det rekommenderar vi inte att välja kexning av prisskäl utan endast då det inte finns något annat alternativ. Även om andra provat är det är endast tyska KEK av våra leverantörer som kan kexa med den kvalitet och precision som vi kräver.

Lägga ihop två bänkar i hörnet är en enkel lösning

Att lägga två rostfria diskbänkar med raka kanter mot varandra är en mycket enkel och kostnadseffektiv metod. Nackdelen är att det bildas en liten fördjupning p.g.a. plåtens bockningsradie. Man kan eventuellt fylla fördjupningen med grå silikon för att inte smuts ska samlas där. Metoden fungerar även utmärkt med en uppvikt bakkant. Normalt räcker det med att de de rostfria bänkskivorna är skruvade fast i respektive bänkskåp. I undantagsfall kan vi göra ursparingar i spånskivan och hål för bultar i de bägge bänkskivornas kanter för att säkra att bänkskivorna ligger tätt ihop.
Två bänkar som ligger i ihop i hörnet. Den till höger är en Purus Basic med en uppvikt kant på bakkanten. Den till vänster är en Purus Original med motsvarande uppvikta kant även på gaveln. Kundreferens 39.

Att skarva med en granitskiva

Går inte bänken in i köket kan du passa på att göra bänken mindre värmekänslig samtidigt som du enklare får in bänken i köket. Beställ två raka bänkar och lägg en 40–50 cm bred granitskiva mellan bänkarna. På en 40 cm bred sten får en långpanna plats på längden. Är granitskivan 50 bred bred får långpannan plats på tvären vilket lämnar plats för annat.

Granitdelen är riktigt bra för att ställa heta stekpannor eller plåtar på. Inte nog med att det är mycket enkel och ekonomisk metod för att göra en vinkelbänk, det blir dessutom lite mer praktiskt. Skulle granitskivan trots allt spricka av värmeförändringar, vilket den kan göra, är den ganska billig att byta ut. Granitskivan och de rostfria bänkskivorna ska vara lika tjocka och ha samma djup. Störst urval färger och ofta bäst pris har för 30 och ibland 40 mm tjocka granitskivor.
Stenen kan placeras på många olika sätt beroende på hur korta delarna måste bli för att de skall gå in i köket.
Stacks Image 1236
Stacks Image 1248
Stenen kan placeras på många olika sätt beroende på hur korta delarna måste bli för att de skall gå in i köket.
Stacks Image 1238
Stacks Image 1246
© 2021 Neonela Kitchen AB Köp- och allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2021 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)