Neonela Kitchen logotype

Vilka mått en rostfri måttbeställd diskbänk eller bänkskiva kan och ibland bör ha

Största och minsta längd för en rostfri diskbänk eller bänkskiva

Längden på diskbänken bestämmer du själv även om det finns begränsningar i maximala längd. Normalt kan du välja bänkens längd på millimetern utom när gäller Stala Seven som tillverkas i 5 mm intervall.

Den maximala längden beror på tillgängliga plåtar. Plåtarnas mått skiljer mellan olika fabriker och vad som är möjligt att bearbeta i deras maskinpark. Även hos samma leverantör kan det skilja beroende på serie. I vårt beräkningsprogram kan du automatiskt beräkna längder upp till 4 meter men vi kan göra längre diskbänkar än så.

Drygt 6 meter i ett stycke är inte omöjligt men sedan börjar bänkarna bli svåra att frakta och lasta av. De flesta bilar som används för transport till bostadsområden och med baklyft har inte så långa lastutrymmen. Längre bänkar måste lastas av med kran, truck eller frontlastare.

Rostfria diskbänkar i Kategori A går inte att göra över 3,9 meter långa. De i Kategori B går att göra 6 meter långa och ännu längre genom att skarva bänken med s.k. kexning. Den längsta bänkskiva vi gjort hittills var 10 meter. När det gäller Kategori C är det mycket olika vilka längder som går att göra. För att en enkelt se vilka maximala längder som går att göra i respektive serie ladda ner en PDF.

Vill du ha en bänk som är över 4 meter kontrollera alltid med oss innan du väljer serie. Det är ganska många faktorer som spelar in när det gäller att designa extra långa rostfria köksbänkar.
Ladda ner en Sortimentssammanställning i PDF format där du kan jämföra alla serier.

Andra faktorer som kan påverka hur lång en bänk kan göras

Stacks Image 690

En 4,1 meter lång rostfri diskbänk. Kundreferens 62.

När man skall konstruera en lång bänk kan man stöta på begränsningar p.g.a. andra mått eller urtag. Mycket tunna rostfria bänkskivor är svårare att göra riktigt långa än tjocka. Det gäller speciellt om bänkskivan har urtag för en häll. Normalt lägger vi en svetsad skarv vid en häll men om bänkskivan är tunn blir det för svagt och bänken går inte att göra i ett stycke. Det finns inga generella regler utan vi måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Långa bänkar, oftast över 4 meter, byggs av flera plåtar och skarvas där det är kortast sträcka att svetsa, slipa och borsta. Oftast görs det vid en disklåda. Skarven blir knappt märkbar, men inte helt osynlig, då skarven borstas på samma sätt och i samma riktning som stålskivorna.
Stacks Image 776

En 4,1 meter lång rostfri diskbänk. Kundreferens 62.

Diskbänken skall gå att få in i köket

Stacks Image 470
Den vanligaste begränsningen är inte plåtar eller bilar utan möjligheten att få in diskbänken eller bänkskivan i bostaden. Ett trapphus, en hall, en smal dörr på fel ställe kan göra det omöjligt att bära in bänken. En diskbänk i emballage är ganska otymplig och väger dessutom en hel del. En sex meter lång diskbänk väger närmare 100 kg utan emballage som i sin tur väger rätt många kilo. Några starka personer, inga hörn och en öppen spis för att ta hand om trähäcken är bra förutsättningar för att ta emot en riktigt lång eller stor bänk. Även bänkskivor och diskbänkar för köksöar eller U-formade, som på bilden, tar stor plats.
Stacks Image 780

Om man inte får in diskbänken i köket

Kan man inte kan få in den långa bänken i köket finns det olika lösningar.

1) Lägg två bänkar intill varandra. Fyll eventuellt silikon i den lilla fördjupningen som blir mellan de två bockade plåtarna. Vi kan i några serier gör en koppling med bultar mellan bänkskivorna så de låses mot varandra.

2) Vi kan ”kexa” bänkarna. Det innebär att vi gör en skarv som inte svetsas utan bänkarnas plåtar dras ihop med speciella beslag som sätts i bänkskivans spånskiva. För att bänkskivorna skall komma i samma höjd sätts små kexliknande skivor i den ena spånskivan. Kexet passar i ett urfräst urtag i den andra bänkskivan. Kexen styr de bägge delarna i höjdled samtidigt som de kan justeras lite i djupled. Även om vi låter kexa en del raka bänkar är det absolut vanligast när det gäller vinkelbänkar. Det blir en snygg fog men naturligtvis inte lika absolut tät som en svetsad fog och bör därför inte vara för nära vatten. Går endast att göra med diskbänkar från tyska KEK.

3) Dela bänken nära en häll och lägg en exempelvis 50 cm bred granitskiva där. Det ser naturligt ut och är mycket praktiskt då du får en värmetålig avställningsyta för heta stekpannor och plåtar.

Läs mer i Kunskapsbanken: Skarva en rostfri bänkskiva

Korta och mycket korta rostfria diskbänkar

Mycket korta bänkar blir förhållandevis dyra då det alltid finns en fast startkostnad oavsett bänkens längd. Om en bänk som är en meter istället görs dubbel så lång ökar priset bara med 25-30%.

Normalt gör vi som kortast 400 mm långa bänkskivor. Men under vissa förutsättningar går det att göra 150 mm passbitar. Skall vi låta svetsa in en disklåda i en kort bänkskiva tänk på att den måste vara 10 cm bredare totalt än disklådan.

En vanlig situation är då köket har en spis istället för häll och man önskar rostfria bänkskivor på ömse sidor av spisen. Tänk på att alltid beställa den korta bänken ihop med den längre för att undvika onödiga transportkostnader.

Om diskmaskinen står längst ut på en rad av bänkskåp

Om en diskmaskin placeras i slutet av en skåpsrad måste den rostfria bänkskivan ha stöd även vid bänkens gavel. En diskmaskin kan inte ta någon last. Vanligtvis görs det genom att man placerar en vägg eventuellt med en styv täckskiva längst ut. Slutar skåpsraden mot en vägg måste man ändå ha en distans mot diskmaskinen och kan då lätt dölja en stödjande konstruktion. Hur man än gör måste den rostfria bänkskivans längd göras lite längre för att täcka konstruktionen som håller den uppe på sidan av diskmaskinen.
Stacks Image 572

Kundreferens 007 där en kort bänkskiva och en längre diskbänk placerades på ömse sidor av en gasspis. Man kan även se stödet för bänkskivan till vänster om diskmaskinen.

Kontakta oss alltid om bänken är över 4 meter

Frågan om hur långa bänkar vi kan leverera går inte att besvara på ett enkelt sätt då det beror på många faktorer. Ring eller maila oss så kan vi ta reda på maximal längd eller hitta en smart lösning om bänken inte kan göras så lång eller kort som du önskar. Vi har den fördelen jämfört med alla andra i branschen att vi har kontakt med fem tillverkare i tre länder som alla har lite olika möjligheter.

Vilket djup en rostfri diskbänk bör och kan ha

Det finns inget standarddjup. Våra rostfria diskbänkar tillverkas precis så som du vill ha den och det gäller även djupet. Du kan få djupet på millimetern som du vill ha den. Undantaget är serierna Stala Seven, Purus Basic, Decosteel Decolight och Stala Design som bara erbjuder vissa vissa utvalda mått.
Djupet skall anpassas till, inte bara bänkskåp och handtag, utan även funktion och ergonomi.

Anpassa den rostfria bänkskivans djup till bänkskåpen och handtagen

Stacks Image 525
För ca 20 år sedan fanns en vedertagen standard med 600 mm djupa bänkskivor och 560 mm djupa skåp. "Statens Institut för Konsumentfrågor" gav ut handböcker med måttangivelser som alla tillverkare följde. Vårt exemplar är utgivet 1964). Sedan 1997 är den standarden helt borta. Trots det följer många kökstillverkare den fortfarande.

Om man kan prata om en "standard" idag så är det vad som är vanligast och då är det 635 mm djupa bänkskivor. IKEA säljer drygt 60 % av alla kök i Sverige. De har 635 mm som rekommendation för IKEA Metod med fronter som har handtag. (observera att rekommendationen skiljer lite mellan montering med skena och montering med fötter.) Läs mer i Rostfria diskbänkar för IKEA kök.

Arbetsbänken skall täcka underskåpet, luckorna och delvis handtagen. Sticker handtagen ut för långt framför bänkens kant kan man bli irriterad eller i värsta fall skada sig på dem. Vi får ibland frågor om man kan göra bänken jäms med lådorna. Det är inget vi rekommenderar av det skälet. Har man ett kök utan handtag, sk integrerade handtag, kan bänken naturligtvis göras grundare.

Gör bänken djupare för bättre funktion och ergonomi

Bänkens djup avgörs även av ergonomin. En 600 mm djup bänk är egentligen lite för grund för att förbereda mat på ett effektivt sätt. Ett djup på 680–700 mm är optimalt. Då kan man ställa det som är klart eller väntar på att förberedas mellan arbetsytan och väggen och inte åt sidan. Man spar plats i sidled. Blir bänken djupare än 700–720 mm kan det bli svårt att nå längst bort. På bilden är det en 690 mm djup bänkskiva där både det som redan är förberett och det som just förbereds får plats. Ytan för beredning av mat bör vara minst 80 cm och helst 120 cm bred. Blir den mindre kan man göra bänken djupare.

Det bästa är att passa på att installera extra djupa bänkskåp som vissa köksleverantörer erbjuder. Annars kan du dra fram bänkskåpen lite för att öka djupet på diskbänken eller bänkskivan. Tänk på att montera extra reglar på väggen som stöd för bänkskivan. Även om den rostfria bänkskivan verkar vara stum behöver den stöd runt om.

Extra djup rostfri bänkskiva för en köksö

Du kan naturligtvis ha en rostfri diskbänk på en köksö. Både praktiskt och snyggt. Upp till 4 meter kan vi ofta beställa bänken upp till 1.2 meter djup. Det blir en rejäl köksö. Att få in en sådan i köket kan vara ett litet problem då den väger över 120 kg utan emballage.
Stacks Image 433

Bänkskiva för köksö, med insvetsad disklåda och urtag för häll, med måtten 1400 X 3032 x 40 mm.

Vad man bör tänka på när det gäller bänkskivans tjocklek

Med vissa begränsningar kan du välja tjocklek precis som du vill hade den. Några serier har bara fasta mått och det kan finnas tekniska begränsningar beroende på övrig utformning. Förutom utseendet finns måste du dock ta hänsyn till arbetshöjden, installation av en eventuell häll och stöd för bänkskivan.

Vad är tjockleken på en rostfri diskbänk eller bänkskiva?

Bänkens tjocklek är den tjocklek den har i framkanten. En bänk med droppkant är tunnare i mitten än vid framkanten. Men det är som sagt måttet i framkant som gäller.

Vilka tjocklekar en rostfri diskbänk kan ha

Stacks Image 517

Decosteel Solid 6 mm rostfri stålskiva.

Du kan vanligtvis välja en tjocklek mellan 12 och 80 mm. Hur tunn bänken kan göras beror även på typ av kant. En bänk med en 8 mm droppkant kan som tunnast göras 18 mm. Bänkarna kan under vissa förutsättningar göras tjockare än 80 mm. Dessutom kan du välja bänkar i kompakt stål endast 4 eller 6 mm tjocka. Även om bänkens tjocklek går att välja på millimetern så är vissa tjocklekar billigare än andra. Det beror på att våra extra prisvärda serier i Kategori-A som Purus Basic, Stala Seven, Decosteel Decolight och Stala Design bara finns med vissa tjocklekar. Så är exempelvis 37 mm dyrare än 38 mm och 39 dyrare än 40 mm.
Stacks Image 521

Decosteel Solid 6 mm rostfri stålskiva.

Bänkskivans tjocklek påverkar arbetshöjden

Det finns några saker att ta hänsyn till när det gäller bänkens tjocklek utöver utseendet. Med en given sockel och bänkhöjd så avgörs bänkens höjd, och därmed din arbetshöjd, av bänkskivans tjocklek.

Är du är lite längre och vill ha en högre arbetshöjd, köp en tjockare bänkskiva om du inte kan få tag i högre skåp. Högre skåp är bättre då du får mer förvaring men många köksleverantörer har tyvärr bara en höjd. För att veta vilken höjd som passar dig bäst är det bara att ta fram en ställbar golvstrykbräda. Ställ in den på olika höjder och prova att skära något som gör motstånd som rotsaker. Du känner snabbt vilken höjd som känns bäst. Det finns ingen standardhöjd som många tror. För 20 år sedan var 90 cm vedertaget men nu kan man ofta välja höjd och många väljer idag högre arbetshöjd.

Med en rostfri bänkskiva kan du anpassa arbetshöjden perfekt utan att bygga om eller byta bänkskåp.

Bänkens tjocklek påverkas av vissa andra mått

Bänkens tjocklek och konstruktion påverkar exempelvis djupet på ett överhäng vid en gavel eller utrymmet för en diskmaskin. Är bänken tunnare än 21 mm får överhänget vara maximalt 20 mm och utrymmet för en diskmaskin maximalt 600 mm. Bänkskivan får absolut inte ta stöd av diskmaskinen. Tjockare bänkar kan ha andra maximala mått men vilka beror på serie och konstruktion. Tänker du exempelvis installera en utdragbar kyllåda krävs det ofta att bänken är fribärande 800 mm. Det fungerar men påverkar bänkens tjocklek och vilken av våra serier som bänken går att göra i. Eventuellt måste vi lägga in extra förstärkningar.
Stacks Image 506

Maximalt 600 mm frihängande bänkskiva mellan två skåp och maximalt 20 mm överhäng för bänkar tunnare än 21 mm.

Ta hänsyn till vilken tjocklek på bänkskivan en eventuell häll kräver

Ska du installera en häll i diskbänk skall du kontrollera med leverantören av hällen vilken tjocklek på bänkskivan de rekommenderar. Alla leverantörer av hällar har en minsta rekommenderade tjocklek för montering av sina hällar. Hällen skall inte sticka ner i underskåpen och bänkskivan skall orka hålla upp en häll. Det skall även finnas plats under hällen för ventilation. Gäller även induktionshällar som inte blir varma på ytan men väl på undersidan. Kunskapsbanken: Två sätt att montera en häll i en rostfri bänkskiva.

När du beställt din bänk och väljer att vi ritar den behöver du bara ange hällens fabrikat och typ så räknar vi ut allting. Det är rätt ofta vi ger kunder rådet att ändra tjocklek på eller byta till en annan typ av bänkskiva för att de skall kunna installera hällen.

En riktigt snygg lösning om du vill ha en extra tunn kant

En mycket snygg lösning om du vill ha en tunn kant men utan den tunna skivans nackdelar är vad vi kallar en "svävande kant".

Den svävande kanten från Purus går att få till bänkar ur serien Original. Kanten är alltid 15 mm tjock men totalhöjden är 30 eller 40 mm så att du kan få ner en häll i bänken samtidigt som inte bänkens totalhöjd blir för låg. Både kanten och indraget är i rostfritt stål.

Anpassa en rostfri diskbänks mått till bänkskivor i andra material

Har du andra bänkskivor intill bör tjocklek och djup vara densamma. Det går exempelvis att göra en snygg övergång mellan en granitskiva och en rostfri diskbänk oavsett om den är en rak eller droppkant. Har du en stenskiva med en pålimmad bakkant eller en spis med uppvikta bakkant kan vi anpassa den rostfria bänkens bakkant så att både höjd och tjocklek stämmer överens.

En rostfri diskbänk med en uppvikt bakkant anpassad till en stenskiva med bakkant.

Se upp med kapade laminatbänkskivor

Väljer du att lägga en rostfri diskbänk intill en laminatbänk som är avsågad bör den rostfria bänkskivan vara lite tjockare än laminatbänken. Annars riskerar den mycket känsliga sidan på laminatbänken att inte få tillräckligt skydd av silikonet.

Tänk på att bänkskivor i massivt trä förändrar storlek

Ska diskbänken ligga an mot en träbänkskiva skall det finnas lite distans mellan den rostfria diskbänken och träbänkskivan då träbänken förändra storlek beroende på luftens fuktighet. Hör med leverantören av träbänkskivan hur mycket bänkskivan i trä behöver kunna röra sig i bägge riktningarna. Speciellt känsligt är det om den rostfria bänken ligger 90 grader mot fiberriktning i träbänken. Ligger träskivan stumt mellan exempelvis en rostfri bänkskiva och en vägg riskerar träskivan böja upp sig och spricka när luftfuktigheten ökar.

Så exakt blir måttet på din rostfria diskbänk

Diskbänken byggs av kvalificerade hantverkare med hjälp av mycket avancerade maskiner. Trots det kan måtten variera lite. Det är trots allt hantverk. Hur exakta alla mått blir kallas tolerans. Våra leverantörer Purus. Decosteel och KEK bygger diskbänkar efter en kvalitetsstandard för plåtbearbetning som kallas ISO (SS-ISO 2768-1). ISO-standarden anger vad som är acceptabel måttavvikelse och den varierar med längden på bänken. Godkänd tolerans enligt ISO är: +/- 1,2 mm mellan 1000 och 2000 mm, +/- 2 mm mellan 2000 och 4000 mm och +/- 3 mm mellan 4000 och 8000 mm. När det gäller Stala Seven har man samma eller något bättre toleranser än ISO 2768-1. Stala Free och Design är toleransen +0/-3 mm vid alla längder samt +/- 1 mm för djupet.

Måste man ta hänsyn till toleransen? Normalt inte när det gäller kortare bänkar eller diskbänkens djup. Det är i stort sett bara när man har en vägg eller ett högskåp på en eller två av bänkskivans gavlar man behöver ta hänsyn till toleransen. Se mer i följande två avsnitt.

En rostfri bänkskiva med en eller två gavlar mot en vägg eller skåp

Om följande låter lite komplicerat är det inget problem. Vi räknar ut det åt dig när du beställt din bänk och innan den börjar byggas. Det är samma sak vare sig det är mot en vägg eller ett högskåp. Uträkningen är lika. Väljer du till en uppvikt kant på gaveln utformas den däremot lite olika beroende om gaveln är mot en vägg eller högskåp. Har du bänken mot en vägg eller högskåp på en eller bägge gavlarna så beskriv hur det ser ut för oss så räknar vi ut alla mått. Det är en anledning till att vi gärna vill se ritningen på ditt kök.

När man har väggar eller högskåp vid bägge gavlarna

Stacks Image 684

Kundreferens 123 där kaklet döljer bänkens tolerans.

En rostfri diskbänk som exempelvis skall vara 3,6 meter lång kan variera i mått mellan 3598 och 3602 mm enligt ISO normen. Normalt är det inget problem. Skall bänkskivan sitta mellan två fasta väggar eller skåp och utrymmet är exakt 3600 mm får den inte riskera att bli 3602 mm och därmed inte få plats. Lösningen skulle kunna vara att beställa bänken 3598 mm lång. Då kan den variera mellan 3596 och 3600 mm och alltid få plats kan man tycka. Men inte ens det blir helt bra. En bänk som är 3600 mm är nästan omöjlig att få in i ett utrymme som är 3600 mm. Den riskerar att fastna när man skjuter eller lägger in den. Lösningen är att ha 1 mm på vardera sida i marginal. Istället för att vi gör bänken 3598 beställer vi den 3596. Då är det som minst 1 mm på vardera gaveln och som mest 3 mm. Eftersom man ändå lägger en sträng silikon där syns skillnaden på 2 mm inte. Är väggarna på gavlarna kaklade göms toleransen när kaklet kommer på plats.
Stacks Image 688

Kundreferens 123 där kaklet döljer bänkens tolerans.

Stacks Image 441

En nästan 3,7 meter lång diskbänk med uppvikt kant inpassad mellan två väggar – Kundreferens 037.

När man har en vägg eller ett högskåp vid en av gavlarna

Sitter bänken mot en vägg i ena änden och slutar jäms med en skåpsida i andra kan bänkskåpet riskera att sticka ut under diskbänken. Det finns flera lösningar. Om man absolut vill ha exempelvis 2,4 meter lång diskbänk och skåp jäms med varandra kan du beställa bänken 2 mm kortare och anpassa med silikon vid skåpet eller väggen. Det kan bli upp till 4 mm då tillverkningstoleransen vid den längden är +/- 2 mm

Det vi rekommenderar är att istället att beställa bänken med ett överhäng på 10 mm. Det blir snyggt och praktiskt och överhänget kan variera mellan 8 och 12 mm. Självklart hjälper vi till att räkna ut även dessa mått. Om du vill ha ett exakt mått på överhänget måste du ta upp variationen i bänkskivans längd vid högskåpet eller väggen. Det gör du enklast med silikon eller kakel.

Placera häll och disklåda i bänkskivan

Det finns minimimått för placering av häll och disklåda eller disklådor du måste ta hänsyn till när du planerar din nya rostfria diskbänk eller bänkskiva. Även blandarens placering bör du tänka över. Kunskapsbanken: Disklådans och blandarens placering i diskbänken. och Kunskapsbanken: Urtag för en häll.