Av hälsoskäl kommer vi att stänga Neonela Kitchen:s hemsida och försäljning av rostfri diskbänkar. Fredagen 6/10 är sista dag för beställning. Alla offerter, leveranser och garantier gäller som tidigare.

Allmänna villkor

Företagsuppgifter

Företagsnamn: Neonela Kitchen AB
Adress: Segeparksgatan 18, 212 50 Malmö
Organisationsnummer: 559024-2722
Styrelsens säte: 212 50 Malmö

Betalning

Om du ger du oss ditt personnummer och inte har någon betalningsanmärkning kan du välja att betala i efterskott.

  • Efterskottsbetalning: Betalning av hela beloppet 15 dagar efter att bänken är klar och lämnat fabriken.
  • Förskottsbetalning: Vill du inte lämna ditt personnummer, bor i Danmark eller Finland eller har betalningsanmärkningar betalar du bänken i förskott. När beloppet finns på vårt konto börjat bänken tillverkas.
Observera att betalning endast kan göras mot faktura. Vi tar inga kort oavsett typ.

Är ordervärdet högre än 40.000 kr tar vi ut en handpenning. Efter beställningen och innan diskbänken börjar tillverkas görs en kreditprövning. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Om vi inte kan lämna kredit kontaktar vi dig för att komma överens om en förskottsbetalning. Om betalning uteblir på en beställd vara tillkommer dröjsmålsränta med 8%.

Vi säljer inte några krediter eller fakturor till andra företag. Alla fakturor kommer alltid från Neonela Kitchen AB utan omvägar.

Leveransvillkor

Allt som gäller leveranstider, villkor och hur leveransen går till hittar du på sidan Leverans.

Ångerrätt

Enligt "Lagen om distansavtal" gäller en ångerfrist på 14 dagar från den första vardagen efter den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. 

Ångerrätten gäller inte varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål. Observera att samtliga produkter vi säljer, utom tillbehör, omfattas av detta undantag. Vi erbjuder inte heller öppet köp av något slag.

Om du utnyttjar din ångerrätt på tillbehör börja med att kontakta oss. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas förlorar du ångerrätten. Vill du utnyttja ångerrätten betalar du returfrakten. Vi kommer att återbetala köpesumman 14 dagar efter du meddelat att du returnerar varan och under förutsättning att vi får tillbaka varan inom 14 dagar. Beroende på bank kan 1-3 dagar tillkomma innan du ser pengarna på ditt konto. Du ansvarar för varan ända tills den nått oss och vi godkänt den. Försvinner eller skadas varan under transporten uteblir ersättningen.

Reklamationsrätt, garanti och leveranskontroll

Reklamationsrätt: Du har tre år på sig att reklamera ett ursprungligt fel på en diskbänk. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel, produktionsfel eller något annat fel som varan hade när du fick den. Om du upptäcker något du vill reklamera måste du göra det inom skälig tid som normalt är två månader. Det bästa är att du gör det omedelbart för att inte förvärra en eventuell skada och underlätta eventuella åtgärder.

Garanti:
Ett fel som uppstår inom sex månader antags ha funnits från början.

Undantag: Fel som uppstår p.g.a. felaktigt handhavande omfattas inte av garantin eller reklamationsrätten. Korgventiler och packningar är förbrukningsprodukter och omfattas av garantin men inte den treåriga reklamationsrätten. Läs mer om reservdelar.

Observera: För att garanti och reklamationsrätt skall gälla får du inte under några omständigheter såga eller göra urtag i bänkskivan. Underlimningen riskerar att släppa. Undantaget är urtag för en blandare om det görs korrekt, av rätt kompetens och med rätt verktyg.

När du själv utformar och ritar diskbänken i något av våra leverantörers ritprogram, och därmed fått 5 % i rabatt, tar du fullt ansvar för att alla mått är korrekta.

Kontroll vid leverans: När du får bänken levererad ska du först kontrollera att bänken är till dig. Därefter måste du undersöka emballaget. Är emballaget skadat ta bilder på skadan, mobiltelefon duger, och gör en notering på din följesedel. Den noteringen ska chauffören kvittera förutom att han eller hon gör en egen notering på sin bärbara dator eller pappersunderlag.

Oavsett om emballaget är skadat eller ej packa upp bänken och granska den så fort som möjligt även om den skall monteras långt senare. Upptäcker du något fel på bänken kontakta oss genast. Du får inte under några omständigheter montera bänken. Kasta inte heller emballaget tills vi rett ut vad som har hänt och hur felet ska kunna åtgärdas. Även om bänken är oskadad trots att emballaget var skadat måste du kontakta oss så vi kan meddela transportören att bänken är oskadad.
Leveranstider, villkor och vad du ska tänka på när du ta emot bänken kan du läsa mer om i Leverans.

Hantering av personuppgifter GDPR

Syfte med att lagra personuppgifter: Vi ber inte om fler uppgifter än vad vi behöver för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig avseende offert, beställning, leverans, betalning, garantiåtaganden och reklamationsrätt. I och med att du ger oss dessa uppgifter godkänner du att vi får använda dem för att fullgöra vårt åtagande. Vi lämnar exempelvis inte ut din adress till andra än de som absolut måste ha dem som fabriken som bygger din diskbänk och via dem till transportören. Måste någon annan ha några uppgifter kommer vi att fråga dig.

Vi varken säljer dina uppgifter eller använder dem i marknadsföringssyfte.

Hur vi lagrar personuppgifter: Alla uppgifter och bokföring lagras endast digitalt och i krypterad form f.o.m. 2017. Innan dess är det en blandning av fysisk och digital lagring. Vår hemsida lagrar inga personuppgifter med ett undantag. I priskalkylatorn finns ett fält där du fyller i namn och mejladress för att få en offert. Vår webbsida kommunicerar med HTTPS.

De personuppgifter vi lagrar: Namn, adress, telefonnummer och i vissa fall personnummer under kortare tid. Vilka uppgifter som lagras, hur länge, av vem och i vilket syfte varierar enligt nedan.

Uppgifter från de som ännu inte köpt en diskbänk av oss: Mejl rensas 12 månader efter den senaste kontakten då hela konversationen raderas. Då rensningen sker en gång i månaden kan det ta upp till 1 månad utöver 12 månader innan rensning sker. Då det är den sista kontakten som avgör när vi rensar kan tidigare mejl finnas kvar längre är 12+1 månader. När mejlet rensas tar vi även bort allt innehåll, eventuella personuppgifter och bilagor. Syftet att spara uppgifterna i ett år är att kunna ge dig den service du ska förvänta dig i form av offerter, svar på frågor och annat stöd under den tid som en planering och genomförande av en köksrenovering kan ta. Även om en offert endast har 15 dagars giltighetstid sparas vår kopia tills hela mejlet rensas. Du kan därför i ytterligare i minst 10 månader återkomma och hänvisa till offerten även om priset inte längre gäller. Efter att 15 dagar gått måste offerten förnyas eller förändras eventuellt med den gamla som grund.

Uppgifter från köpare av diskbänkar: Alla uppgifter sparas så länge reklamationsrätten är giltig, vilket är tre år från leveransdag, plus två år. Syftet är att vid ett eventuellt garanti- eller reklamationsärende kunna hitta alla uppgifter relaterade till produkten. Dessutom ska du kunna återkomma för en eventuell komplettering upp till två år efter att den treåriga reklamationsrätten har upphört. Notera att garantin oftast är kortare än reklamationsrätten men det är tiden för reklamationsrätten som avgör hur länge vi sparar uppgifterna.

När fem år plus upp till en månad har gått från leveransdagen rensas alla uppgifter både i fysisk eller digital form. Alla uppgifter som tillhör samma ärende rensas samma dag vilket innebär att uppgifter som vi erhållit innan leveransdagen kan finnas kvar längre tid än ovanstående. Uppgifterna om den den rostfria bänk du köpt kan finnas kvar men de kan inte kopplas till dig.

Kreditupplysning: Själva resultatet av kreditkontrollen sparas inte efter vi har godkänt den. Skulle det finns någon oklarhet eller kreditupplysningen visar att vi inte kan ge dig kredit sparas kreditupplysningen tills du är godkänd, betalat i förskott eller avbeställer produkten. Fakturan från företaget som gjort kreditkontrollen sparas digitalt eller fysiskt i sju år enligt bokföringslagen. På den fakturan finns ditt personnummer men inte resultatet av kreditkontrollen eller andra personuppgifter.

Fakturor: Den faktura du får sparas digitalt i sju år plus den tid det tar för ett nytt bokslut. När vi har åtta godkända bokslut förstörs det äldsta. Fakturan innehåller ditt namn och adress och vad du köpt. Sedan februari 2018 finns inte kundens personnummer på våra kundfakturor.

Uppgifter hos våra leverantörer: Alla våra transporter bokas av respektive tillverkare som får ditt namn, adress och telefonnummer av oss. Oavsett tillverkare är det nästan alltid Schenker som hanterar alla transporter. De lagrar ditt namn i 18 månader, d.v.s. så länge som sändningsnumret är aktivt och inte går att återanvända. Fakturor lagras mellan 5 och 10 år. Tillverkare sparar uppgifter om produkter och köpare i tio år för att kunna hantera eventuella frågor, kompletteringar och reklamationer.

Ansvarig: Ansvarig för lagring av personuppgifter är Neonela Kitchen AB organisationsnummer 559024-2722. För eventuella frågor kontakta Anders Blom anders@neonela.se eller 0730912085

Bilder och bildrättigheter

De fotografier vi hanterar och visar kommer från tre källor. De allra flesta är från våra kunder, många har vi tagit själva och några har våra leverantörer bidragit med.

Vi vill gärna har fotografier på ditt köksprojekt. Bilder tagna med en telefon duger ofta bra. Fotografier är mycket uppskattade för att informera, inspirera och tydliggöra detaljer för de som är intresserade av en rostfri diskbänk.

Vi använder bilderna på vår hemsida samt på företagets Pinerest och Instagram-konton.

Bilder vi fått av en kund eller de vi tagit hemma hos en kund är alltid helt anonyma. Undantaget är om kunden uttryckligen vill ha med sitt namn i bildtexten, vilket har hänt. Alla bildfiler rensas på alla data som skulle kunna avslöja ursprunget. Eventuella bilnummer eller skyltar som syns genom fönster görs oläsliga. Vi visar inte heller bilder med personer utan uttryckligt tillstånd.

Fotografier, teckningar eller andra bilder på våra hemsidor får inte används i andra sammanhang utan vårt tillstånd. Samtliga bilder har ett copyright-skydd kopplade till oss, ett annat företag eller den som tagit bilden. Vi övertar inga rättigheter från andra ägare. Om det står copyright Neonela Kitchen på en bild betyder bara att det den är skyddad men inte alltid är ägd av oss. Vi vet alltid vem som har rättigheten.

Vill du att en bild du äger rättigheter till ska tas bort från vår hemsida och/eller Neonela Kitchen Instagram-konton är det bara att meddela oss via mejl.

Om cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Vi använder dem främst för priskalkyl- och offertsystem samt för att följa upp och förbättra våra webbsidor genom Google Analytics. Google-relaterade cookies sparas i 14 månader efter den senaste kontakten.

Du kan ta bort och spärra cookies genom inställningar i din webbläsare. Om du avaktiverat cookies i webbläsaren kan, beroende på webbläsare, eventuellt vissa funktioner i våra priskalkylsystem sluta fungera helt korrekt. Händer det kan du alltid kan få korrekt pris genom att kontakta oss.

Oavsett om du spärrat cookies eller inte kan sidor eventuellt sparas på din dator lokalt i ett cacheminne. Vi kan inte se vilka sidor som är sparade lokalt eller hos vem. Cachade sidor visas snabbare när du återvänder till samma sida vid ett senare tillfälle. Eftersom vi regelbundet uppdaterar sidor kan det vara bra att förnya en sida om du inte besökt den på ett tag. Vissa webbläsare kan en generell blockering av cookies även blockera caching vilket kan öka tiden för inläsning av webbsidan.

Vi använder inte cookies för marknadsföring av andras produkter varken på vår egna eller andras webbsidor.
© 2023 Neonela Kitchen AB Allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2023 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)